No4641女神周于希Sally三亚旅拍黑色轻透上衣配无内黑丝秀翘臀诱惑写真86P周于希秀人网

No4641女神周于希Sally三亚旅拍黑色轻透上衣配无内黑丝秀翘臀诱惑写真86P周于希秀人网

一两犹未服完,瘕尽消,逾年即生男矣。是证心悸不寐,其不寐由心悸而来,即心悸亦从汗出而来,其壮热口渴不引饮、脉滑,皆有水气之象,今幸遇种苓家,否则汗出不止,终当亡阳,水气凌心,必当灭火,是谁之过欤?

明乎此则可与论四逆汤矣。至脑贫血者,血之注于脑者过少,无以养其脑髓神经,其脑髓神经亦恒至失其所司。

遂用山甲、皂刺、乳香、没药、粉草、连翘诸药迎而治之。王姓童子,十二三岁,于晨起忽左半身手足不遂,知其为痰瘀经络,致气血不能流通也。

故凡心胃胁腹肢体关节诸疼痛皆能治之。 又外感大热已退,其人真阴亏损、舌干无津、胃液消耗、口苦懒食者,愚恒用玄参两许,加潞党参二三钱,连服数剂自愈。

《伤寒论》原文∶少阴之为病,脉微细,但欲寐也。《伤寒论》原文∶少阴病,身体痛,手足寒,骨节痛,脉沉者,附子汤主之。

 为其色红白相兼,故调和气血之力独优。 继将原方去白术,加生地黄八钱。

Leave a Reply