No4546女神小果冻儿性感空姐制服半脱露黑色内衣超薄黑丝诱惑写真86P小果冻儿秀人网

No4546女神小果冻儿性感空姐制服半脱露黑色内衣超薄黑丝诱惑写真86P小果冻儿秀人网

此龙雷之所以作也。 性惑物感,精神外驰,嗜欲无节,阴气耗散,阳无所附,遂至病作。

不尔,风挟温热而燥生,清窍必干,谓水主之气,不能上荣,两阳相劫也。所以然者,由阴气上入阳中,或阳微,或风虚相搏所致。

 病轻者人则凡久病者日月已积,必损于食力;食力既弱,亦不胜药,处方亦宜用分两单省者也。经曰、重阳者狂,重阴者癫。

世谓之昏迷者是也。嘉言先生又从而知之,谓冬月伤寒,已称病热,至夏暑湿热三者交蒸,其热十倍,故下痢必先从汗解表。

俗医但见下利,便作阴症而用温热之药,其不发黄生斑也几希。外感者,其气多滞,当于散邪中兼利气。

肺与大肠为表里,以肺为之体,则以大肠为之用,而水谷所腐之糟粕皆从大肠外出,俾相傅之官得以辅君出令。 但阅名家方论,每专责之于肺,而《内经》则言五脏六腑皆令人咳。

Leave a Reply