No4164模特苏小曼babyface经典白衬衫黑短裙秀丰满身材迷人诱惑写真58P苏小曼秀人网

No4164模特苏小曼babyface经典白衬衫黑短裙秀丰满身材迷人诱惑写真58P苏小曼秀人网

厥而脉滑者,为里有热,白虎汤主之。若下之,则腹满小便难也。

故其治悉凶,不得大久。又未知何脏先受其灾。

十縣合成為一郡,亦合成一家,共一大憂。誠得力問,不敢有懈也。

先煮诸药至一升半,乃下大黄,大黄先以水渍,和水下之,则折热易利。 治病皆有据,验在调习多者,乃敢自斟酌耳。

故畫象以示後來賢明,得之以為大誡。 发汗,若下之,而烦热,胸中窒塞者,栀子汤主之。

有见小便不通,便用炒盐及裹热药熨脐下,欲望小便通利,其冷气在小腹之间,被热物所熨,无处通出,即奔上冲心,其死速矣。諸大神哀省,錄示元元,禀氣於天厨,駕乘天氣。

Leave a Reply