Vol136女神心妍小公主私房黄色情趣内衣遮三点秀豪乳喷血诱惑23P心妍小公主花漾

Vol136女神心妍小公主私房黄色情趣内衣遮三点秀豪乳喷血诱惑23P心妍小公主花漾

气逆由于气虚,气虚则易于恐惧,补其气恐惧自定,恐惧定而气逆者不知其何以顺也。不知怀妊恶阻,其逆不甚,且逆亦因虚而逆,非因邪而逆也。

此名为盖痘疹,似痘而非痘也。仍用六君子汤,加姜附秦艽,一服即平。

 举例说感冒:阳虚体质之人,感冒之后一般不发热,或者发热也很少高热,鼻流清涕、咳嗽、发烧等。然浊气上升,必有烦躁之病,今反安然者,是清浊之气两不能升也。

小柴胡汤既舒其肝胆之气,则火气上炎,其生既顺而不逆。食后得汗反安,欲服常治痰火方,家人劝阻不可,竟服之。

且外势急痛,腰腹作胀而死,人以为腹中生狗不能产而死。一剂而热退,二剂而疮粒明净,尽行贯浆矣。

 此方全去救胃,而败脓祛毒已在其中。将及门,闻邻人语云∶病将就木,医来何为。

Leave a Reply