Ugirls尤果网U398嫩模Vicky私房黑色情趣内衣红色性感比基尼秀完美身材64PVicky尤果网

Ugirls尤果网U398嫩模Vicky私房黑色情趣内衣红色性感比基尼秀完美身材64PVicky尤果网

诸般积聚∶太仓丸∶治脾胃饥饱不时生病,及诸般积聚,百物所伤。《别录》曰∶味苦,有毒。

茎青多枝,叶似荞麦而尖,开花带绿色,结实亦似荞麦,稍尖而棱角不峭。每以酒服方寸匕,日三。

形并相似,为疗略同。缠蔓林树,荚有毛刺。

其性平润,最益老人。小儿鹅口,不乳者∶丹黍米嚼汁涂之。

又法∶用豉一升,小男溺三升,煎一升,分服取汗。生木间,三月生,大叶如蛇状,四四相值。

大明曰∶寒,有小毒。每服方寸匕,六畜肉毒∶小豆一升,烧研。

Leave a Reply