Vol698气质女神SISY思脱红色连衣短裙露性感粉色内衣撩人诱惑写真35PSISY思爱蜜社

Vol698气质女神SISY思脱红色连衣短裙露性感粉色内衣撩人诱惑写真35PSISY思爱蜜社

 小青龙汤治水气,喘咳呕哕渴利慰,姜桂麻黄芍药甘,细辛半夏兼五味。诸风掉眩,皆属于肝。

水中火者,霹雳火也,即龙雷之火,无形而有声,不焚草木,得雨而益炽见于季春而伏于季秋。 余所可知者,云来有巧思绝艺,常为竹根如意,笋箨冠,鹿皮巾,貌叔夜之杯,仿景山之枪,以示奇服奇器也。

道之所至,技亦神焉。临诊脉时,虚心静气,虚则能精,静则能细。

三阳合病口不仁,腹满身重转侧难。形分如水字,饮食有停滞。

噫气者,中焦.不和,不能消谷,故气逆不降也,宜香砂六君子汤;兼痞硬者,宜代赭旋覆汤。阴脉者,集于足下而聚于足心,故阴气衰阳气盛,则足下热,是为热厥。

胃者,五藏之本也。 人有寒温,试五炉而胥效。

Leave a Reply