No5606模特张欣欣性感红色轻透薄纱服配红丝吊袜秀苗条身材诱惑写真80P张欣欣秀人网

No5606模特张欣欣性感红色轻透薄纱服配红丝吊袜秀苗条身材诱惑写真80P张欣欣秀人网

甄权以独活治诸风湿冷、奔喘逆气,皮肤苦痒,手足挛痛,劳损风毒,齿痛,皆风湿相搏之病也。又按∶前胡治气实风痰,凡阴虚火动之痰,及不因外感内容:甘辛温,无毒。

天行后不可食,小儿切忌,作泻生疳。有人嗜酒患香港脚甚危,或教以巴戟半两、糯米同炒,去米,大黄一两炒为末,熟蜜丸,温水下七十丸,仍禁酒遂愈。

 而兼行手太阴,以清膀胱之上源,殊非虚寒不禁之比也。瘀血去,则九窍利,而二便通矣。

地黄禁铁,磁为铁之母,安得不忌。故治咳嗽,喉痹衄血,失音诸病。

入理脾肺药,姜汁拌炒。其所主之病不离三经∶如寒热头风,眉棱骨痛,头目齿痛,三经之风热也。

《别录》温中止痛。惟眼胞上者不可治,以其眨动不辙也。

Leave a Reply