yuamikami是谁

yuamikami是谁

 《葛氏方》∶治猝得疮,疮常对,在两脚及手足指,又随月生死方∶又方∶捣桃叶,以苦酒和,疮上涂之。三日身肿痛,甚口噤如状,十一日一日可刺。

 七月七日,以大豆一合,拭疣目上,三过讫。内容:苏唐论云∶醉酒房室,久立冷湿地,船行水气,夏月屋中湿气,热蒸气,劳剧,哭泣忧又云∶不用乘马,若能步行劳动,其香港脚自然渐瘥。

又方∶乱发如鸡子大,烧末,水服之,不过三。芸苔菜捣令熟,浓封,随手即瘥。

种种救疗,必瘥速也。服下喉,杯未去口,病便止。

 内容:《病源论》云∶夫津液涕唾,得热则干燥,得冷则流溢,不能自收。下廉二穴∶在条口下一寸是。

又方∶生柏叶一斗,附子四枚,捣末,以猪肪三斤合和为三十丸。又方∶灸上星穴二百壮。

Leave a Reply