51vv精品福利视频社区

51vv精品福利视频社区

今欲知此证之原因及治法,须先明少阴伤寒之热证。用芍药、黄柏者,一泻肾中之相火,一泻肝中之相火,且桂枝性热,二药性凉,凉热相济,方能奏效。

既曰不可发汗,何以复用麻黄?二案皆随病机之转移,而互治以凉热之药,自能随手奏效。

其有未尽结者,又须将硫黄末接续撒其上,勿令火熄,仍不住拌熔化之铅,尽结成砂子为度。是知皂矾、白矾,古人皆名为矾石。

 愚曰∶“此勿忧,保必愈。煎服一剂,大便通下,疼减心安。

惟其副作用能外透肌表,具有宣散之性,去渣重煎,则其宣散之性减,专于补气升气矣。效果将药如法各服两剂,下焦之凉与小便之不禁皆愈,惟呼吸犹觉气分不足,肢体虽不酸软,仍觉无力。

 时愚年少,不敢轻于疏方,遂用鲜藕、鲜白茅根各四两,切碎,煎汤两大碗,徐徐当茶饮之,数日全愈。若《伤寒论》大陷胸汤及大陷胸丸,俱为治外感结胸良方,宜斟酌病之轻重浅深,分别用之。

Leave a Reply