No5078女神尤妮丝Egg大理旅拍皮质短裙露蕾丝袜秀魔鬼身材诱惑写真54P尤妮丝秀人网

No5078女神尤妮丝Egg大理旅拍皮质短裙露蕾丝袜秀魔鬼身材诱惑写真54P尤妮丝秀人网

色浅为浮,主病在外,若得光泽明显,主新病与轻病也。 肘上曰膊,肘下曰臂,膊臂之节曰肘,臂内曰尺,尺外曰臂。

此气血俱虚,寒气内客之气胀,故曰气分。木耳诸菌,皆覆卷而生,若仰卷而生,形色皆异,必有毒也,故不可食。

黄汗汗出沾衣如蘖汁,得之湿热交病,而湿居热外,其盛于上而阳不行,则身热胸满,四肢头面肿,久则浸及于里而荣不通,则逆于肉里而为痈脓脉浮而洪,浮则为风,洪则为气,风气相搏,风强则为隐疹,身体为痒,痒为泄风,久为痂癞;气强则为水,难以俯仰。凡作呕必伤津液,应当作渴,故为呕家本渴,渴则病从呕去,谓之欲解。

会厌有厚薄,厚者声浊,薄者声清。<目录>卷三\禽兽鱼虫禁忌并治第二十四掘地深三尺,取其下土三升,以水五升,煮数沸,澄清汁,饮一升即愈。

五者皆无病之声音,乃形质之禀赋不同也。又云:五谷为养,五果为助,五菜为充,是以草实曰蓏,木实曰果。

葵心有毒,背叶反常亦有毒,不可食。 谵妄无伦,神明已失。

Leave a Reply